Bakalářská práce 1 (zadána)

Vedoucí: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.

Anotace:

Ionty lasery zchlazené na tisíciny stupně nad absolutní nulou se dnes využívají v kvantových počítačích, kvantových detektorech a kvantových simulátorech. Simulátory slouží ke konstrukci modelů imitujících reálné systémy – jako jsou okraje černých děr, raný vesmír nebo vysokoteplotní supravodiče – které se vyznačují kvantově mechanickým kolektivním chováním, jež by klasické počítače simulovaly léta.

Ionty se musí uchovávat izolované od vnějších rušivých vlivů v tzv. iontových pastech. Na Katedře fyziky povrchů a plazmatu již léta provozujeme dvě a třetí vzniká právě za účelem zkoumání kvantových kolektivních jevů v plazmatu. Cílem je vytvořit systém, který bude obsahovat jak ionty, (což už je dnes ustálená praxe) tak i elektrony (to je nové). Něco podobného existuje uvnitř bílých trpaslíků a na površích neutronových hvězd. My máme tedy za cíl vytvořit “bílého trpaslíka na Zemi”.

Vzhledem k tomu, že elektrony jsou 1800krát lehčí než protony, jejich vliv na pohyb ultra-chladných iontů bude stěží pozorovatelný existujícími experimentálními metodami. Proto v Ultra-Cold Plasma Laboratory vyvíjíme detekční metodu založenou na provázání kvantových stavů iontů s módy optického rezonátoru (nebo jinými slovy vycházející z principů Cavity Quantum Electrodynamics, CQED).

V rámci Vaší bakalářské práce zkonstruujete systém pro stabilizaci laseru pro tuto detekční metodu a budete se podílet na prvotních experimentech. Získáte praxi s používáním laserů, což vám otevře dveře do prestižních zahraničních pracovišť, jak akademických, tak soukromých (Honeywell, Infineon a další).

Projekt je financován z programu PRIMUS, jenž má za cíl podporovat mladé vědce přicházející ze zahraničí při rozvíjení excelentního výzkumu na půdě Univerzity Karlovy.

Více informací rovněž zde: https://mhejduk.com.

Contact @ contact+studium@mhejduk.com

Zásady pro vypracování

Studium doporučené literatury.
Návrh optického rezonátoru.
Vývoj stabilizačního algoritmu.
Návrh algoritmu pro zpracování dat. 

Literatura

Herskind, P. F., Dantan, A., Marler, J. P., Albert, M. & Drewsen, M. Realization of collective strong coupling with ion Coulomb crystals in an optical cavity. Nature Phys 5, 494–498 (2009).
Hejduk, M. & Heazlewood, B. R. Off-axis parabolic mirror relay microscope for experiments with ultra-cold matter. Rev. Sci. Instrum. 90, 123701 (2019).
Dohnal, P., …, Hejduk, M. et al. Collisional-radiative recombination of Ar+ ions with electrons in ambient helium at temperatures from 50 K to 100 K. Phys. Rev. A 87, 052716 (2013).
Foot, C. J. Atomic Physics (Oxford University Press, 2005).