Bakalářská práce 2

Zapište se zde!

Vedoucí: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.

Anotace:

Připojte se k výzkumnému týmu na špičce inovace v kvantové technologii a přispějte k validaci a studiu nové dvoufrekvenční elektron-iontové pasti, klíčové pro přesné kvantové manipulace a experimenty. Tato bakalářská práce vás zasvětí do hlubin kvantové detekce a chlazení, nezbytných pro pokrok v kvantových simulacích a počítačích nové generace. Obsahem vaší práce bude detailní analýza a validace dvoufrekvenční pasti, inovativního zařízení schopného efektivně zachytávat a udržovat elektrony i ionty prostřednictvím precizně řízených frekvencí. Budete zkoumat, jak různé frekvenční nastavení ovlivňuje účinnost pasti v různých experimentálních podmínkách, s cílem optimalizovat její výkon pro široké spektrum kvantových aplikací. Práce zahrnuje nejen praktické testování pasti, ale také studium teorie a počítačové simulace, které pomohou pochopit a předvídat chování částic uvnitř pasti. Tato kombinace teoretického studia a experimentální validace vám poskytne komplexní pohled na funkčnost a potenciál dvoufrekvenční pasti pro budoucí kvantové technologie. Vaše zjištění budou mít zásadní význam pro další vývoj kvantových detektorů, simulátorů a počítačů, přičemž otevřou nové cesty pro kvantovou komunikaci, metrologii a výpočetní techniku. Tento projekt vás postaví do centra vědeckého bádání, kde vaše práce nebude jen akademickým cvičením, ale skutečným příspěvkem k pokroku v kvantových technologiích. Staňte se součástí týmu, který definuje budoucnost kvantové fyziky a technologie. Vaše úsilí v oblasti validace a studia dvoufrekvenční elektron-iontové pasti přispěje k hlubšímu porozumění kvantových jevů a položí základy pro nové generace kvantových systémů, které změní naše pochopení a využití kvantového světa. Zásady pro vypracování

  1. Studium literatury zaměřené na principy a technologie dvoufrekvenčních elektron-iontových pastí, chlazení částic a jejich aplikace.
  2. Porovnání existujících návrhů pastí, s důrazem na 3D tištěné a plošné modely, zahrnující teoretické a praktické aspekty jejich funkčnosti.
  3. Testování funkčnosti elektron-iontové pasti a porovnání s teoretickými modely a simulacemi.

Literatura

  1. Gerlich, D. Inhomogeneous RF Fields: A Versatile Tool for the Study of Processes with Slow Ions. in Advances in Chemical Physics 1–176 (John Wiley & Sons, Ltd, 2007). doi:10.1002/9780470141397.ch1.
  2. Foot, C. J. Atomic physics. (Oxford University Press, 2005).
  3. Leefer, N. et al. Investigation of two-frequency Paul traps for antihydrogen production. Hyperfine Interact. 238, 12 (2016).
  4. Daniš, S. Atomová fyzika a elektronová struktura látek. (Matfyzpress, 2022).
  5. Carney, D., Häffner, H., Moore, D. C. & Taylor, J. M. Trapped Electrons and Ions as Particle Detectors. Phys. Rev. Lett. 127, 061804 (2021).