Open Positions

PhD position

Quantum Control of Electron-Ion Recombination Processes

Bakalářská práce 1

Kvantově-mechanické provázání optického rezonátorů s ionty v ultra-chladném plazmatu